اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

کمرنگ شدن درمان تخصصی با حذف رشته طب سالمندی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کمرنگ شدن درمان تخصصی با حذف رشته طب سالمندان در ساختار حوزه درمان به هیچ منطقی نیست،گفت: پیشگیری از وقوع بیماری‌های سالمندی با غربالگری تخصصی امکان پذیر است. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کمرنگ شدن درمان تخصصی با حذف رشته طب سالمندان در ساختار حوزه درمان به هیچ منطقی نیست،گفت: پیشگیری از وقوع بیماری‌های سالمندی با غربالگری تخصصی امکان پذیر است.اصغر سلیمی درباره حذف رشته طب سالمندان از رشته‌های دانشگاهی،گفت: کشور ما در شرایطی که براثر عواملی همچون کاهش زاد- ولد به سمت سالمندی در حال حرکت است،حذف رشته طب سالمندان از رشته‌های دانشگاهی به هیچ وجه نمی‌تواند سیاست منطقی باشد. درمان سالمندان در کهنسالی نیازمند مراقبت‌های پزشکی تخصصی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درمان سالمندان در کهنسالی نیازمند مراقبت‌های پزشکی تخصصی است بنابراین حذف رشته طب سالمندان از رشته های دانشگاهی درآینده ،سالمندان را برای رفع مشکلات جسمانی با معضلات متعددی روبرو می‌کند. سلیمی افزود: آموزش‌های لازم به کادرپرستاری و فیزیوتراپ‌ها باید مدنظر قرار بگیرد تا بتوان خدمات تخصصی به سالمندان داده شود تادر این راستا خدمات رسانی به سالمندان در حوزه استاندارد قراربگیرد. وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای توسعه یافته نگاه ویژه به درمان‌های تخصصی بیماران سالمند دارند و در کلینیک‌های پزشکی مجهز به مداوای سالمندان می‌پردازند و این در حالی است که می توان بسیاری از بیماریهای که در حوزه بهداشت سالمندان ایجاد می شود را نیزبرطرف کرد. نماینده مردم سمیرم در مجلس بابیان اینکه حذف رشته طب سالمندان از دانشگاه‌ها،درمان تخصصی سالمندان را با خدشه روبرو می کند افزود: آموزش پرستاران وفیزیو تراپ‌های تخصصی برای درمان سالمندان الزامی است. پیشگیری ازوقوع بیماری‌های سالمندی با غربالگری تخصصی امکان پذیر است سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه کمرنگ شدن درمان تخصصی با حذف رشته طب سالمندان در ساختار حوزه درمان به هیچ منطقی نیست یادآورشد:پیشگیری ازوقوع بیماری‌های سالمندی با غربالگری تخصصی امکان پذیر است. منبع:دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.