اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

پنج سال آینده یک سوم جمعیت شاغلین بازنشسته می شوند

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری ضمن اشاره به روز جهانی سالمند و مسائل سالمندی که در کتاب «بازاندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی» مطرح شده است، بازنشستگی و مسائل اجتماعی را زیرمجموعه مسائل مربوط به دوران سالمندی دانست.
محمدعلی ابراهیم زاده با تاکید براینکه هرم سنی جمعیت ایران به سمت پیر شدن پیش می رود، گفت: سن بازنشستگی در ایران برای برقراری حقوق، ۵۱ سال و نیم است و در این سن افراد عملاً سالمند محسوب نمی شوند، اما از آنجایی که در حال حاضر، میانگین سن بازنشستگان این صندوق به بالای ۶۳ سال رسیده است، جمعیت تحت پوشش صندوق به سرعت به سمت سالمندی پیش می رود.
ابراهیم زاده با تاکید بر اینکه مسائل مربوط به سالمندی بسیار فراتر از مسائل اشتغال و بازنشستگی است، گفت: مهم ترین مسئله سالمندان بحث تامین معیشت است.
وی افزود: هدف عمده از انتشار این کتاب، اثرگذاری بر مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور از جمله هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهایی است که در حوزه بازنشستگی و بیمه ای فعال هستند. می توان با تبادل و اطلاع رسانی درباره این منابع و پژوهش ها، به بیان نقطه نظرات و تعامل با یکدیگر پرداخت از تصمیم گیری های نادرست و عملکردهای جزیره ای که به دلیل عدم کار کارشناسی و غیر مستمر انجام می شود، جلوگیری کرد.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به تدوین و ابلاغ سند سالمندی توسط سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد: برای برون رفت از وضعیت فعلی باید به گسترش حوزه رفاه اجتماعی بپردازیم و وظایف حمایتی که مربوط به این حوزه است را از دوش صندوق های بازنشستگی برداریم تا صندوق ها بتوانند به وظایف اصلی خود که توسط قانونگذار مشخص شده، بپردازند.
ابراهیم زاده با تاکید براینکه تا ۵ سال آینده یک سوم از جمعیت شاغلین به جمعیت بازنشستگان این صندوق افزوده خواهد شد، اظهار داشت: نحوه اداره صندوق ها و پایداری منابع آنها جهت ارائه خدمات مورد نیاز به بازنشستگان، ممانعت از تصمیمات نادرست و عملکرد جزیره ای در نظام بیمه ای کشور و انجام اقدامات فنی برای توانمند ساختن سالمندان از جمله اقدامات مؤثری است که در حوزه مدیریتی می توان انجام داد.
وی ادامه داد: توانمندسازی سالمندان، افزایش سن امید به زندگی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی باعث افزایش سلامت و کاهش هزینه های درمان و درنهایت پایداری منابع صندوق ها می شود.
ابراهیم زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان حقوق بازنشستگان ۴۸ درصد از معیشت آنها را پوشش می دهد، نگاه شاغلین نسبت به دوران بازنشستگی همواره با نگرانی هایی همراه است که دراین زمینه، آموزش پیش از دوران بازنشستگی برای شاغلین و خانواده های آنان می تواند مؤثر و مفید باشد.
وی ساخت و راه اندازی خانه های بین نسلی مانند خانه های امید و تقویت و توسعه تشکل های بازنشستگان و تشکل های صنفی را ازجمله راهکارهایی عنوان کرد که موجب افزایش ارتباط بازنشستگان بایکدیگر و در نهایت احساس هویت مندی، شادمانی بیشتر و افزایش سلامت در بین بازنشستگان می شود.
منبع: صندوق بازنشستگی کشوری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.