اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

با صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها آشنا شوید؟_شادمان

صندوق بازنشستگی بانک ها پیش از ادغـام بانک های کشور در سال ۱۳۵۹، کلیه بانک های خصوصی شامل بازرگانی ایران، تهران، صادرات ایران، پارس، عمران ، اعتبارات صنعتی، تجارت خارجی ایران، اعتبارات ایران، ایران و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، کار، توسعه صنعتی معدنی ایران، بین المللی ایران و ژاپن،‌ ایران و خاورمیانه، ایرانیان، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایرانشهر، شهریار، صنایع ایران، داریوش، توسعه سرمایه گذاری ایران، ساختمان، ایران و عرب، بین المللی ایران، گسترش آذربایجان، گسترش خزر، گسترش خوزستان و فرهنگیان، وجوهی را که بابـت کسـورات بازنشستگی از مستخدمیـن خود دریافت می کردند، به حساب سازمان تامیـن اجتماعی واریز می کردند و بانک های دولتی مثل اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی،‌ بانک ملی ایران، بانک کشاورزی  ایران، بانک سپـه و بانک رهنی ایران نیز هر یک دارای صندوق بازنشستگی اختصاصــی خود در داخــل بانــک بودنــد.
پس از پیـروزی انقلاب اسلامی با اعلام ملی شدن بانکها، بـراسـاس لایحـه قانونـی تشکیـل و تاسیس  صندوق بازنشستگی  وظیفه، ازکارافتادگی و پس انـداز بانکهـای ملی ادغام شده مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۹، کلیه بانکهای مذکور یعنی بانـک تجارت، بانک ملت، بانـک ملی ایران، بانک مسکن، بانک کشـاورزی، بانـک سپه، بانک رفاه کارگـران، بانـک صنعت و معـدن، بانـک صـادرات و بانک هـای استـان و سپس اتاق پایاپای اسناد بانکی، بانک توسعه صادرات ایران و بانک قرض الحسنه مهر ایران اداغام و به عضویت صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها درآمدنـد.
بانک های عضو ۱ بانک ملی ایران www.bmi.ir 64140 تهران ـ خیابان فردوسی ـ ادارات مرکزی بانک ملی ایران ۲ بانک صادرات ایران www.bsi.ir 84761​ تهران ، خیابان سمیه ، ساختمان سپهر صادرات ۳ بانک تجارت www.tejaratbank.ir 81041 تهران – خیابان آبت اله طالقانی – نبش خیابان شهید استاد نجات الهی – پ 130 4 بانک ملت www.bankmellat.ir 8132 تهران خ طالقانی نبش فرصت ساختمان بانک ملت ۵ بانک مسکن www.bank-maskan.ir 021-61088 تهران – میدان ونک – خیابان ولیعصر – نرسیده به خیابان میرداماد – خیابان عطار – پلاک ۱۴ ۶ بانک کشاورزی www.bki.ir 88287070-81301 تهران، بزرگراه جلال آل‌احمد، نبش خیابان پاتریس لومومبا، شماره ۲۴۷ ۷ بانک سپه www.banksepah.ir 1557 تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه (ادارات مرکزی بانک سپه( ۸ بانک رفاه کارگران www.refah-bank.ir 88654141-70 تهران – خیابان ولیعصر – نرسیده به میدان ونک – پلاک 2584 9 بانک توسعه صادرات ایران www.edbi.ir 3 و ۸۱۹۲۰ تهران – میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم، برج توسعه ۱۰ بانک صنعت و معدن www.bim.ir 22029811-19 تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره ٢٩١٧ ۱۱ بانک قرض الحسنه مهر ایران www.qmb.ir 89590 خیابان طالقانی، نرسیده به چهار راه شهید مفتح، روبروی سفارت سابق آمریکا، پلاک ۲۰۴ ساختار و ارکان صندوق ارکان  صندوق بازنشستگی  کارکنان بانک ها شامل شش بخش است:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت امناء 
ج ـ هیأت مدیره 
د ـ مدیر عامل
ه ـ بازرس قانونی
و- ساختار اداری صندوق
مدیریت امور مشترکین وبازنشستگان          اداره امور مشترکین
         اداره امور بازنشستگان
مدیریت امور اداری و مالی          اداره منابع انسانی
         اداره امور مالی
مدیریت امور اقتصادی و سرمایه گذاری          اداره مطالعات مالی و اقتصادی
         اداره امور شرکتها و مجامع
اداره حوزه مدیریت و روابط عمومی اداره فناوری اطلاعات اداره حقوقی اداره برنامه ریزی و اکچوئری منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها از محل منابع مالی و تمرکز وجوه اعضاء، سرمایه گذاری های مولد و سودآور در بخش های مهم اقتصادی انجام می دهد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ردیف منابع صندوق ۱ وجوه حق بیمه بازنشستگی کارکنان بانکهای عضو ۲ وجوه حق بیمه بازنشستگی کارکنان صندوق بازنشستگی بانکها ۳ وجوه حق بیمه بازنشستگی انتقالی از سایر صندوق ها ۴ وجوه حق بیمه بازنشستگی سنوات خدمت ارفاقی بازنشستگان پیش از موعد ۵ سود حاصل از سرمایه گذاری در املاک ۶ سود حاصل از سپرده گذاری نزد سیستم بانکی کشور ۷ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت ۸ سود حاصل از سرمایه گذاری در بازار سرمایه(شرکتهای سرمایه پذیر) ۹ سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های فرعی ۱۰ سود حاصل از سایر عملیات ۱۱ حق بیمه های دریافتی از بانکها ناشی ازمحاسبات اکچوئری بانکهای عضو صندوق ۱۲ وجه التزام عدم پرداخت تعهدات اکچوئری بانکهای عضو صندوق   ردیف مصارف صندوق ۱ پرداخت حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و موظفین عضو صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ۲ حق بیمه های انتقالی به سایر صندوق های بازنشستگی ۳ هزینه های اداره طرح ( پرسنلی، اداری و سرمایه ای ) ۴ سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته ۵ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی ۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت ۷ سپرده گذاری نزد بانک ها ( کوتاه مدت و بلند مدت ) ۸ سرمایه گذاری در املاک ۹ تسهیلات اعطایی و کمک هزینه رفاهی به بازنشستگان عضو ۱۰ تسهیلات اعطایی به کارکنان صندوق ۱۱ حق بیمه های دریافتنی ناشی از محاسبات اکچوئری بانکهای عضو صندوق ۱۲ سایر مصارف کمک های صندوق تامین رفاه بازنشستگان  1- کمک هزینه مجالس ترحیم اعضاء (بند ۱ ماده ۴ آیین نامه صندوق تامین رفاه) پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال در صورت فوت بازنشسته، به منظورکمک هزینه های کفن و دفن
۲- کمک هزینه مجالس ترحیم همسر اعضاء (تبصره ۲ بند یک ماده ۴ آیین نامه صندوق تامین رفاه) پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال در صورت فوت همسر بازنشسته (یک همسر) به منظورکمک هزینه های کفن و دفن
۳- اعزام بیمار به خارج از کشور (بند۲ ماده۴ آیین نامه صندوق تامین رفاه ) پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال  بابت تامین قسمتی از هزینه های درمانی اعضایی که به سبب نوع بیماری و با نظر شورایعالی پزشکی در خارج از کشور درمان شوند.
۴- کمک هزینه های نگهداری فرزندان بازنشسته (بند۳ ماده ۴ آیین نامه صندوق تامین رفاه) پرداخت ماهانه تا یک میلیون ریال بابت تامین بخشی از هزینه های معلولین جسمی، ذهنی و درمان بیماران صعب العلاج در مرکز درمانی یا منزل.
۵- حوادث غیرمترقبه (بند۴ ماده ۴ آیین نامه صندوق تامین رفاه) پرداخت حداکثر دو میلیون ریال اعطای کمک مالی یا کالا به اعضایی که اموال آنها در اثر سوانح طبیعی خسارت دیده است.
۶-کمک هزینه های نگهداری اعضاء و همسر بازنشسته (یک همسر) (بند۵ ماده ۴ آیین نامه صندوق تامین رفاه) پرداخت ماهانه تا یک میلیون ریال بابت تامین بخشی هزینه های معلولین جسمی، ذهنی و درمانی بیماران صعب العلاج در مرکز درمانی یا منزل.
۷-کمک هزینه درمانی ( بند ۶ ماده ۴ آیین نامه صندوق تامین رفاه) پرداخت حداکثر سه میلیون ریال  بابت تامین قسمتی از هزینه های درمانی بازنشستگان و از کارافتادگان و افراد تحت تکفل در موارد خاص بیماری و هزینه های بیمارستانی.
۸-تسهیلات دانشجویی (بند ۷ ماده ۴ آیین نامه صندوق تامین رفاه) پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال باکارمزد ۳ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماه بابت دوفرزند که مشغول به تحصیل در دانشگاه های معتبر وزارت علوم بوده و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه است.
۹-تسویه مانده بدهی قرض الحسنه (بند ۸ ماده ۴ آیین نامه صندوق تامین رفاه) تسویه مانده بدهی تسهیلات قرض الحسنه پس از فوت فرد بازنشسته و از کار افتاده و همسر وظیفه بگیر تا حداکثر سی میلیون ریال.
۱۰-کمک بلا عوض (بند ۹ ماده ۴ آیین نامه صندوق تامین رفاه) پرداخت حداکثر دومیلیون ریال کمک بلاعوض در موارد خاص براساس گزارش واحد مددکاری بانک با تشخیص و تصویب هیئت مدیره صندوق.
۱۱-تسهیلات ازدواج (بند ۱۰ ماده۴ آیین نامه صندوق تامین رفاه) پرداخت مبلغ ده میلیون ریال باکارمزد ۳ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماه بابت دو فرزند.
۱۲-تسهیلات قرض الحسنه ضروری (آیین نامه قرض الحسنه بازنشستگان و ازکارافتادگان) پرداخت مبلغ سی میلیون ریال با کارمزد ۵ درصد با باز پرداخت ۶۰ ماه. این تسهیلات به مستمری بگیرانی که یک سال از عضویت آنان سپری شده باشد پرداخت می شود.
سوالات متداول  1)شرایط استفاده از بازنشستگی زودرس برای مستخدمینی که مشترک صندوق بازنشستگی بانکها هستند، چیست ؟ ماده ۱۰۳-دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌ و‌ پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال .
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره ۱- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.
تبصره ۲- دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج‌سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج‌سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره ۳- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج‌سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این‌صورت بازخرید می‌شوند.
ماده ۱۰۴-در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (۲٫۵%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
۲) حقوق بازنشستگی مستخدمین بانکها چگونه محاسبه می شود ؟ میزان حقوق بازنشستگی مستخدم عبارت است از معدل ۲ سال آخر حقوق وفوق العاده ها و مزایای ملاک محاسبه کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی ضربدر سنوات خدمت (یک سی ام)
۳) واجدین شرایط دریافت حقوق وظیفه چه افرادی هستند؟ ۳-۱-همسر:
الف) زوج یا زوجـه های دایمی مستخدم متوفی اعم از اینکه شوهر اختیار کرده یـا نکرده باشـد، همچنین خود از حقوق اشتغال ،‌ بازنشستگی و یا وظیفه از کارافتادگی برخوردار باشد یا نباشد.
ب) شوهر درصورتیکه علیل و از کارافتاده و تحت کفالت همسر متوفی خود باشد.
۳-۲- فرزندان:
الف) فرزندان اناث تا زمانیکه شوهر اختیار نکرده و یا شغل موظف نداشته باشند.
ب) فرزندان اناث مطلقه و تحت کفالت قانونی مستخدم به شرط نداشتن شغل و درآمد ثابت
ج) فرزندان ذکور تا پایان ۲۰ سالگی و در صورت تحصیل در مراکز آموزش عالی معتبر تا پایان ۲۵ سالگی
د) نوادگان اناث در صورتیکه تحت کفالت قانونی متوفی بوده باشند
ه) پدر و مادری که در کفالت متوفی بوده اند و همچنین فرزندان، نوادگان علیل و از کار افتاده و یا ناقص العضو مستخدم متوفی که در کفالت وی بوده و از کار افتاده باشند
۴) علت عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان بانکها چیست؟ آئین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران موضوع ماده ۱۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان مشمول دستگاههای خاص تاکنون از طریق مراجع ذیربط به بانک ها ابلاغ نشده است.
۵) مرجع پاسخگویی در خصوص نحوه پرداخت عیدی و پاداش پایان خدمت در بانکها چه سازمانی است؟ پاسخگویی در موارد فوق به عهده بانکی است که مستخدم قبل از بازنشسته شدن در آن اشتغال بکار داشته است.
۶) قانون استفاده از مرخصی بدون حقوق به نحوی که مدت فوق جزو سنوات خدمت مستخدم محسوب شود چیست و ازچه تاریخی قابل اجرا می باشد؟ احتساب ایام مرخصی بدون حقوق مشترکین صندوق به استناد ماده ۶ قانون احکام دائمی قانون برنامه های توسعه کشور با درخواست کارکنانی که بانک با مرخصی بدون حقوق ایشان موافقت کرده باشد با رعایت شرایط زیر و واریز کسور بازنشستگی سهم مستخدم و بانک توسط مستخدم  به حساب های اعلامی صندوق امکان پذیر است:
الف) مبنای پرداخت کسور بازنشستگی مشمولین این قانون براساس آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر سال با اعمال افزایش سالیانه است.
ب) افراد مشمول موظفند حداکثر تا پایان هر ماه کسور بازنشستگی مربوط به همان ماه را به حساب صندوق نزد بانک مربوط واریز کرده و رسید دریافت کنند، در غیر این صورت، آن ماه جزء سنوات خدمت آنان از  لحاظ بازنشستگی محسوب نمی شود.
۷) آیا صندوق به بازنشستگان و از کارافتادگان هزینه درمانی پرداخت می کند؟ کل هزینه های درمانی پس از ترخیص فرد بیمار از مرکز درمانی طی توافق قبلی بانک با آن واحد درمانی توسط بانک پرداخت شده، بخشی از هزینه ها که سهم همکار است نیز به اقساط از حقوق وی کسر می شود. از هزینه های درمانی سهم همکار تا سه میلیون ریال توسط صندوق برای یک بار به صورت بلاعوض از طریق بانک به همکار بازنشسته پرداخت می شود.
۸) آیا صندوق می تواند سهام عدالت صادر کند؟ در سال ۱۳۹۱ با همکاری صندوق و از طریق سازمان خصوصی سازی به کلیه بازنشستگان بانکهای دولتی و غیردولتی به شرط عدم دریافت سهم بانک «سهام عدالت» تعلق گرفت. صندوق پس از دریافت کلیه اطلاعات بازنشستگان به عنوان واسط، اطلاعات دریافتی را به سازمان خصوصی سازی ارسال کرد و فرآیند دریافت سهام به کارکنان بازنشسته انجام گرفت که برای بازنشستگانی که واجد شرایط بودند و مدارک ارسالی از بانک آنها بدون نقص بود سهام عدالت صادر شد.
در حال حاضر با توجه به اینکه در سایت سهام عدالت، هیچگونه ثبت جدید و تغییراتی انجام نمی گیرد، بازنشستگانی که سهام عدالت دریافت نکرده باشند تا تعیین تکلیف توسط مجلس و هیأت وزیران باید موضوع را از طریق جراید پیگیری کنند.
۹) آیا صندوق به بازنشستگان و از کار افتادگان بابت بیماری صعب العلاج کمک هزینه پرداخت می‏کند؟ بله. پس از مراجعه بازنشسته و از کارافتاده به واحد مددکاری بانک و تشکیل پرونده و تایید شرایط بیماری فرد، مکاتبه با صندوق بازنشستگی  انجام شده و پس از تایید، ماهانه مبلغ یک میلیون ریال به صورت بلاعوض به ایشان پرداخت می شود.
۱۰) آیا صندوق به بازنشستگان و از کار افتادگان تسهیلات مسکن، جعاله مسکن و خودرو پرداخت می‏کند؟ خیر. این تسهیلات با مصوبه هیأت مدیره بانک و از منابع مربوطه به واجدین شرایط پرداخت می شود.
تماس با ادارات
آدرس: تهران، خیابان شهید عباسپور، بعد از تقاطع شهید همت، نرسیده به خیابان برزیل، پلاک ۶۲
کدپستی: ۱۴۳۵۷۵۳۳۱۱
تلفن گویای صندوق:  88656402 – ۸۸۸۷۱۰۲۷
اداره رفاه بازنشستگان: داخلی ۱۱۵
اداره مشترکین: داخلی ۱۶۰
اداره فناوری اطلاعات: داخلی ۳۰۶
روابط عمومی: ۲۵۳
دبیرخانه: داخلی ۱۷۱
فکس دبیرخانه: ۸۸۱۹۸۱۶۸

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.