اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

مانیفست شادمان

مانیفست شادمان ” ما در صدد بهبود کیفیت زندگی سالمندان از طریق : ۱ – شادتر کردن زندگی سالمندان ۲ – خوشحال کردن سالمندان ۳ – افزایش مشارکت اجتماعی سالمندان ۴ – تقویت احساس مفید بودن در دوران سالمندی ۵ – بازسازی اعتماد به نفس سالمندان ۶ – توانمند کردن سالمندان ۷ – مبارزه با کلیشه های دوران سالمندی ۸ – افزایش قدرت خرید سالمندان ۹ – افزایش آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به سالمندی ۱۰ – تقویت ارتباطات اجتماعی در دوران سالمندی ۱۱- سالمندی پویا و راههای رسیدن به آن ۱۲ – آموزش مهارت آموزی در دوران سالمندی ۱۳ – بهبود منزلت اجتماعی سالمندان ۱۴ – اصلاح سبک زندگی سالمندی ۱۵ – الگو سازی در دوران سالمندی ۱۶ – کاهش نابرابری در دوران سالمندی ۱۷ – واقعیت های دوران سالمندی ۱۸ – آمادگی برای دوران بازنشستگی ۱۹ – کامیابی در نیمه دوم زندگی ۲۰ – تبیین نقش سالمندان در همبستگی بین نسلی ۲۱ – سالمندان و اهمیت انقال تجربه به جوانان ۲۲ – کاهش آسیب های دوران سالمندی ۲۳ – چگونگی سالم پیر شدن ۲۴ – مبارزه با بیماریهای دوران سالمندی ۲۵ – پر کردن اوقات فراغت در دوران سالمندی ۲۶ – مواجهه با سالمند ستیزی و سالمند آزاری ۲۷ – ترویج  فعالیت داوطلبانه در دوران سالمندی   هستیم.  

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.