تاثیر لباسهای شاد بر میانسالان

رنگ پوشش نشان‌دهنده شخصیت و روحیه افراد است _ شادمان

منتشر شده توسط - ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

چه کسی گفته زنان میانسال الزاما باید سیاه بپوشند؟  گویی به ترس مشترک همه زن‌ها تبدیل شده است. عرفی نانوشته که در طی سال‌ها در ناخودآگاه جامعه ایرانی و زنان ایرانی جا خوش کرده است. اینکه وقتی زنان به دوران میانسالی برسند دیگر نباید مثل ایام قدیم، لباسهای شاد بپوشند، خوش رنگ بگردند یا تیپ