سالمند خوشحال

مهمترین ویژگی های دوران سالمندی کدامند؟

منتشر شده توسط - ۲۰ مهر ۱۳۹۷

مهمترین ویژگی های دوران سالمندی کدامند؟ | شادمان |   دوران سالمندی به سال‌های پس از میانسالی و قبل از پیری گفته می‌شود. این دوران به‌طورکلی از ۶۰ سالگی شروع می‌شود، اما نمی‌توان سن را معیار دقیقی برای شروع دوران سالمندی دانست. برخی از سالمندان به دلیل داشتن شرایط بهتر در زندگی و مراقبت‌های بهداشتی