اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

روانشناسی سالمندان

علت پر خوری بی دلیل سالمندان چیست؟

عروس ها چگونه مادر شوهر سالمند را از خود راضی نگه دارند؟

طرز رفتار با سالمندان بی حوصله

طرز رفتار با سالمندان بی حوصله

تاثیر مثبت باغبانی بر روی سالمندان

تاثیر مثبت باغبانی بر روی سالمندان

چرا باید سالمندان تفریح کنند.

چرا باید سالمندان تفریح کنند.

دردسرهای دوران سالمندی چیست؟

دوران سالمندی دردسرهای خاص خودش را دارد که اعضای خانواده باید با سالمندان سازگار باشند. به گزارش شادمان، نباید گفت پیری و هزار درد، درستش تنهایی و هزار درد است....

اختلاف زن و شوهر سالمند به خاطر چیست؟