اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

بايدها و نبايدهای سالمندی

چرا گرسنه که می شویم دلمان هوس غذاهای مضر می کند؟

حتی زمانی که تصمیم به حذف غذاهای مضر از رژیم غذایی خود دارید، وقتی که احساس گرسنگی می کنید دلتان می خواهد دوباره مصرف چیبس و پفک را شروع کنید....

مقاومت فرزندان در برابر ازدواج مجدد سالمندان

۷ شرط مهم برای ازدواج سالمندان

چرا ازدواج مجدد برای سالمندان توصیه می شود؟

خانه نشینی چه بلایی سرمان می آورد؟

هشدار! خطر در کمین آنهایی که تنها خاطرات خوش را به یاد می آورند

لزوم پیدا کردن شغلی برای بعد از دوران بازنشستگی

اشتباهاتی که پوست شما را پیر می کند

رابطه جنسی رضایت از زندگی سالمندان را افزایش می دهد

لزوم داشتن لحظات خوش در ایام تعطیلات ویژه سالمندان