اخبار سالمندان و بازنشستگان

logo-transparent

بازنشستگی در ایران

عبدالله معتمدی استاد گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

بازنشستگی از چه زمانی در ایران اجرا شد؟ + مشکلات بازنشستگی و راه حل آن

استاد گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی به تشریح مشکلات بازنشستگی برای افراد و راه حل های آن پرداخت. به گزارش خبرنگار شادمان، نشست بازنشستگی با حضور عبدالله معتمدی استاد...
احمد دلبری رئیس مرکز تحقیقات سالمندی

رئیس جمهور غایب همیشگی جلسات شورای ملی سالمندان

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی با انتقاد از غیبت رئیس جمهور در تمامی جلسات شورای ملی سالمندان، این موضوع را نشانه بی توجهی دولت به نیازهای سالمندان دانست و گفت: نیازهای...

سالمندی و اثر منفی بر رشد اقتصادی

استخدام کارگر به شرط سالمندی!